Sanntidsdata

Sanntidsdata er tilbudt i formatet GBFS (General Bikeshare Feed Specification). Les mer om dette på GitHub. Data oppdateres hvert 10. sekund.

Dataene er gjort tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0.

Identifikasjon i header

Alle spørringer til vårt sanntids-API bør sende headeren 'client-name'. Denne bør inneholde en verdi som beskriver applikasjonen som kaller APIet. Verdien bør inneholde navnet på ditt firma/organisasjon, deretter en strek og navn på applikasjonen.

Eksempler

 mittfirma-reiseplanlegger
mittfirma-bymonitor

Endepunkter

Auto discovery

Auto-discovery-fil som lenker til alle de andre filene som er publisert av systemet.

CURL request


 curl -H "Client-Identifier: IDENTIFIER" \
  https://gbfs.urbansharing.com/oslovintersykkel.no/gbfs.json
         

Respons

{
 "data":{
  "en":{
   "feeds":[
    {
     "url":"https://gbfs.urbansharing.com/oslovintersykkel.no/system_information.json",
     "name":"system_information"
    },
    {
     "url":"https://gbfs.urbansharing.com/oslovintersykkel.no/station_information.json",
     "name":"station_information"
    },
    {
     "url":"https://gbfs.urbansharing.com/oslovintersykkel.no/station_status.json",
     "name":"station_status"
    }
   ]
  }
 },
 "ttl":10,
 "last_updated":1548763680
}

System

Maskinlesbar grunnleggende informasjon om Oslo Vintersykkel

CURL request


 curl -H "Client-Identifier: IDENTIFIER" \
  https://gbfs.urbansharing.com/oslovintersykkel.no/system_information.json
         

Respons

{
 "last_updated": 1548763356, 
 "ttl": 10, 
 "data": {
  "system_id": "oslo-winter-bike", 
  "language": "nb", 
  "name": "Oslo Winter Bike", 
  "operator": "Oslo Bysykkel AS", 
  "timezone": "Europe/Oslo", 
  "phone_number": "915 89 700", 
  "email": "post@oslobysykkel.no"
 }
}

Stasjoner

Informasjon om alle stasjoner, med adresser og beskrivelse.

CURL request


 curl -H "Client-Identifier: IDENTIFIER" \
  https://gbfs.urbansharing.com/oslovintersykkel.no/station_information.json
         

Respons

{
 "last_updated": 1540310074,
 "data": {
  "stations": [
   {
    "station_id": "360", 
    "name": "St. Hanshaugen park sør", 
    "address": "Ullevålsveien", 
    "capacity": 25, 
    "lat": 59.924931301901786, 
    "lon": 10.73990635577536
   }, 
   {
    "station_id": "334", 
    "name": "Bislett Stadion", 
    "address": "Bislett Stadion", 
    "capacity": 25, 
    "lat": 59.92548, 
    "lon": 10.731318
   },
   {
    "station_id": "302", 
    "name": "Bjerregaardsgate Øst", 
    "address": "Bjerregaardsgate Øst", 
    "capacity": 25, 
    "lat": 59.927162, 
    "lon": 10.749686
   }
  ]
 }
}

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet på sykler og stativer

CURL request


 curl -H "Client-Identifier: IDENTIFIER" \
  https://gbfs.urbansharing.com/oslovintersykkel.no/station_status.json
         

Respons

{
 "last_updated": 1540219230,
 "data": {
  "stations": [
   {
    "is_installed": 1,
    "is_renting": 1,
    "num_bikes_available": 7,
    "num_docks_available": 5,
    "last_reported": 1540219230,
    "is_returning": 1,
    "station_id": "175"
   },
   {
    "is_installed": 1,
    "is_renting": 1,
    "num_bikes_available": 4,
    "num_docks_available": 8,
    "last_reported": 1540219230,
    "is_returning": 1,
    "station_id": "47"
   },
   {
    "is_installed": 1,
    "is_renting": 1,
    "num_bikes_available": 4,
    "num_docks_available": 9,
    "last_reported": 1540219230,
    "is_returning": 1,
    "station_id": "10"
   }
  ]
 }
}

Historiske data

Du kan også laste ned anonymisert turhistorikk